Snart kommer en extra remiss inför nya riskklassningsmodellen

2022-05-04

Håll utkik nu i maj. Snart skickar Livsmedelsverket ut en extra remiss i processen med att ta fram en ny modell för hur mycket kontroll företag ska få, den så kallade riskklassningsmodellen.

Olika livsmedelsföretag får olika mycket kontroll. Det beror på flera saker, bland annat på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver och vilken omfattning verksamheten har. Livsmedelverket håller just nu på att ta fram en ny modell för att räkna fram hur mycket kontroll enskilda anläggningar ska få. Detta kallas för riskklassning.

Grundstrukturen i den nya modellen är redan beslutad och nu håller Livsmedelsverket på att fastställa de beräkningstabeller som i modellen kommer att användas för att räkna fram en verksamhets riskklass och därmed dess kontrollfrekvens – alltså hur mycket livsmedelskontroll företaget/anläggningen i fråga ska få.

Denna del av riskklassningsmodellen kommer snart att gå ut på remiss så att både kontrollmyndigheter, branschorganisationer och företag ska kunna ge synpunkter. Håll utkik nu under maj. Livsmedelsverket återkommer också inom kort med mer information om själva remissförfarandet.