Se filmen från Livsmedelsverkets riskklassningsseminarium

2023-05-02

I februari höll Livsmedelsverket ett digitalt seminarium för företag om den nya riskklassningsmodellen. Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt att se i efterhand.

Från och med 2024 införs ett nytt sätt att beräkna mängden kontroll för livsmedelsföretagare. Med den nya modellen styrs kontrollen dit där den gör störst nytta – ditt företag får alltså en kontrollmängd som stämmer bättre överens med risken i din verksamhet.

I februari höll Livsmedelsverket ett digitalt företagsseminarium med information om den nya riskklassningen. Seminariet spelades in och kommer att gå att titta på under hela 2023. Du hittar inspelningen på Livsmedelsverkets webbplats (se länk nedan).

På webbplatsen kan du som företagare också läsa mer om den nya riskklassningen och den omklassning av verksamheter som pågår under 2023.

Du kommer att få lämna in uppgifter till din kontrollmyndighet som ligger till grund för den kontrollfrekvens du kommer att få. Uppgifterna kan samlas in på olika sätt. Många kommuner kommer att använda en ny e-tjänst. Kontakta din kontrollmyndighet för att få veta vad som gäller för dig.