Säkra livsmedel och bra djurskydd även i coronatider

2020-03-20

Corona-pandemin påverkar hela samhället och alla behöver förhålla sig till en ny och oförutsägbar situation. Livsmedelsverket arbetar intensivt för att Sverige ska fortsätta ha säkra livsmedel och ett bra djurskydd.

Även om det tillfälligt saknas enskilda varor, har vi i dagsläget ingen brist på livsmedel i Sverige. För att se till att det fortsätter vara så måste myndigheter och livsmedelsföretag ha tät dialog, arbeta flexibelt och med så god framförhållning som möjligt.

Livsmedelsverkets kontrollverksamhet  

Livsmedelsverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att anställda som upplever någon form av sjukdomssymptom ska stanna hemma. Det gör att bemanningssituationen vid den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar är ansträngd. Trots det har kontrollen kunnat utföras som vanligt. Om situationen förvärras kan det leda till att slakt behöver ske vid annan tidpunkt än som planerats.

Företag som importerar eller transporterar livsmedel påverkas av att bemanningen vid gränskontrollen är något lägre än normalt. Situationen gör att transporterna av livsmedel ut och in i landet kan ta lite längre tid än vanligt.

För att lösa bemanningsfrågan på både kort och lång sikt kraftsamlar Livsmedelsverket internt och samarbetar bland annat med Jordbruksverket och Länsstyrelserna, så att den offentliga kontrollen kan fortsätta arbeta på  ett bra sätt.

Restauranger och offentliga måltider

Restauranger och offentliga serveringar behöver inte stänga sina bufféserveringar på grund av coronavirus. Den kunskap vi har nu tyder på att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns, så kallad indirekt kontaktsmitta. Det är inte troligt att maten i sig eller serveringsbesticken sprider smittan. Men om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smittan spridas från  person till person.

Det finns i nuläget ingen anledning att ställa nya eller särskilda krav på att livsmedelsföretag ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av Coronavirus via livsmedel.