Reviderade branschriktlinjer för servicehandeln och fast food

2020-11-04

Branschriktlinjen Säker mat i servicehandeln och fast food från Convenience Stores Sweden har uppdaterats och finns nu publicerad på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är exempelvis sådana som driver gatukök, pizzerior, hamburgerrestauranger och servicebutiker.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer utarbetats i samråd med Livsmedelsverket som bedömer riktlinjerna för att se till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och vissa andra formella krav. När Livsmedelsverket bedömt att kraven uppfyllts publiceras branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionen databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.

Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonal. Branschriktlinjer motsvarar kraven i lagstiftningen men kan i vissa fall ställa högre krav. En livsmedelsföretagare bedöms därför uppfylla lagstiftningens mål om den följer relevant branschriktlinje. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan har nytta av riktlinjerna.