Kontrollwikisidor om livsmedelsinformation har reviderats

2022-06-30

Sidorna om allergeninformation, livsmedlets beteckning samt mängdangivelse är nu reviderade efter att inkomna resmissynpunkter hanterats.

Kontrollwiki är Livsmedelsverkets webbplats för fördjupad information om livsmedelskontroll och tolkning av lagstiftningen.

Livsmedelsverket gjorde under 2021 en översyn av många av de Kontrollwikitexter som rör livsmedelsinformation och märkning. Flera ändringar publicerades redan i oktober 2021.

Ändringarna på tre av sidorna bedömdes ha en större påverkan på livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter och remitterades därför externt i januari 2022. Livsmedelsverket har nu hanterat remissynpunkterna och reviderat dessa sidor. Vi tackar för alla bidrag som inkommit.

De sidor som varit på remiss och som nu har publicerats är följande:

  • Allergeninformation
  • Livsmedlets beteckning
  • Mängdangivelse

Så har sidorna förändrats

Allergeninformation

Mängdangivelse

Livsmedlets beteckning

Livsmedelsverket får in många frågor och synpunkter från både företag, kontrollmyndigheter och konsumenter som handlar om beteckningar på livsmedel. Vi hoppas därför att detta ska vara till hjälp i tillämpningen av artikel 7 och 17 i Informationsförordningen (FIR).

Andra inkomna synpunkter tas med i kommande arbete