Öppen remiss om viktiga samhällsfunktioner

2023-05-04

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat en lista med förslag på vilken typ av funktioner i samhället som ska anses vara samhällsviktiga. Senast den 19 maj har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter på listan i en öppen remiss.

Samhällsviktiga funktioner är sådana som är nödvändiga för samhällets funktionalitet och måste upprätthållas vid kris och krig.

Listan över viktiga funktioner som nu har tagits fram ska användas i utvecklingen av Sveriges civila beredskap och bidra till målen för krisberedskap och civilt försvar.

Livsmedelsverket har, tillsammans med de andra myndigheterna i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten, bidragit till listan. Inom vår sektor handlar det bland annat om funktioner som livsmedelstillverkning, livsmedelssäkerhet och dricksvatten, samt kommunal måltidsverksamhet.

Mer information om listan samt hur du svarar på remissen finns på MSB:s webbplats.

Remiss: Lista över viktiga samhällsfunktioner (länk till MSB:s webbplats)