Nytt förslag till maxgräns för D-vitamin kosttillskott

2022-06-07

I april tog Livsmedelsverket fram ett förslag till svensk lagstiftning med maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott. Detta för att människor inte ska råka få i sig hälsoskadligt höga doser. Nu kommer förslaget till maxgräns för D-vitamin att modifieras. De nya maxgränserna planeras att börja gälla den 1 januari 2024.

För att Livsmedelsverket ska kunna lagstifta om maxgränser i Sverige måste lagstiftningsförslaget skickas till EU-kommissionen för översyn, en så kallad notifiering. En sådan gjordes i april, där Livsmedelsverket föreslog maxvärdena 100 µg för D-vitamin och 200 µg jod i en rekommenderad daglig dos av ett kosttillskott.

Under notifieringsprocessen har det framgått att maxvärdet för D-vitamin behöver ändras och att Livsmedelsverket behöver ta hänsyn till intaget av D-vitamin via övrig kost. Därmed ändrar vi förslaget på maxvärde för D-vitamin till 80 µg i en rekommenderad daglig dos. Det baseras på att konsumenter i Sverige får i sig ca 20 µg D-vitamin via kosten och på det säkra värde som togs fram i riskvärderingen som gjordes och remitterades i mars 2020.

Förslaget till maxvärde för jod kvarstår, 200 µg i en rekommenderad daglig dos av ett kosttillskott.