Nya regler vid export av livsmedel till Kina

2021-10-08

Nya regler om export till Kina gör det bråttom för vissa producenter att ansöka om registrering för export. Just nu gäller det producenter av bär, vegetabiliskt fett och oljor, kryddor, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och hälsoprodukter med en export till Kina sedan 2017. Anmälan om registrering för export ska vara hos Livsmedelsverket senast den 22 oktober.

Från 1 januari 2022 börjar Kinas nya registreringsregler att gälla för alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina. Reglerna omfattar alla livsmedel utom tillsatser och livsmedelsrelaterade produkter.

Vilka producenter berörs?

Den kinesiska myndigheten GACC har nyligen meddelat Livsmedelsverket att:

  • Producenter som sedan tidigare är registrerad för produktion av mjölkprodukter och fiskprodukter får fortsätta vara registrerade.
  • Producenter för bär, vegetabiliskt fett och oljor, kryddor, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och hälsoprodukter som exporterat till Kina sedan 2017 måste ansöka om registrering för export. Livsmedelsverket måste ha denna ansökan senast den 22 oktober. Utan denna registrering stoppas exporten 1 november.
  • Producenter för produkter som omfattas av artikel 9 i decree 248 ska själva registrera sina anläggningar efter 1 november 2021. Detta görs i det kinesiska systemet för registreringar. Tillsammans med din importör, ta reda på vilken artikel i decree 248 som din produkt omfattas av. Behöver du gå via Livsmedelsverket (artikel 8) eller kan ni själva registrera er (artikel 9)?

Väntar på vägledning

För företag som ska exportera livsmedel till Kina är det viktigt att vara förberedda på den omställning de nya reglerna innebär. Tidsperioden är kort och processen försvåras av att Livsmedelverket saknar information om vilka företag som exporterar dessa produkter.