Påverka de operativa målen för livsmedelskontrollen 2023-2025

2021-03-22

Vi tror att företagare som berörs av livsmedelskontrollen kan ha värdefulla bidrag till de nya målen som ska gälla åren 2023-2025. Var med och lämna dina inspel.

Nya operativa mål tas fram

Livsmedelsverket har börjat arbeta med att ta fram nya mål för livsmedelskontrollen. Målen består av ett antal angivna kontroller som ska utföras vid särskilda anläggningar. Dessa kontroller görs som en del av den vanliga, planerade kontrollen och innebär en fokusering på vissa angelägna områden eller företeelser. Samma mål gäller för alla kontrollmyndigheter i landet, med samma instruktion och bedömningssätt. Målen bidrar till en mer enhetlig och likvärdig kontroll, samtidigt som den fokuseras på särskilda risker för människor hälsa eller risker för fusk, som kan vilseleda konsumenter och snedvrida konkurrens för företagare.

Inspel från bransch och företag

Vi tror att företagare som berörs av livsmedelskontrollen kan ha värdefulla bidrag i detta arbete, genom förslag och inspel till de nya målen som ska gälla åren 2023-2025 och som tas fram nu. Därför bjuder vi in till ett digitalt möte den 13 april kl 10.00-11.00 där vi berättar mer om hur vi jobbar med målen och hur ni kan lämna förslag på vad de kommande målen bör innefatta. Ingen anmälan krävs.

Fram till den 30 april är ni också varmt välkomna att ge era förslag på mål till operativamal@slv.se

Förslagen behöver inte vara färdigformulerade mål, men det är bra om ni motiverar varför ert förslag är angeläget eller intressant att ha med bland målen.

Bakgrundsmaterial