Nya gränsvärden för THC i hampfrön och hampfröprodukter

2023-02-14

Företag som tillverkar eller säljer produkter av hampfrö behöver vara uppmärksamma på att nya gränsvärden för tetrahydrocannabinol, THC, gäller från 1 januari 2023.

THC är en av många olika cannabinoler som finns i växten Cannabis sativa (hampa). Den variant av THC som gränsvärdet gäller för är delta 9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC).

Frön från Cannabis sativa är i stort sett fria från THC. Däremot förekommer THC i andra växtdelar som vid tillverkning av olika produkter från frön oavsiktligt kan följa med som kontaminering.

Industrihampa är vissa sorter av Cannabis sativa, som berättigar till EU-stöd, så kallat gårdsstöd.  Det är endast sådan industrihampa med låga halter THC som får användas till livsmedel.

THC och närbesläktade föreningar är narkotikaklassade i Sverige och regleras i psykotropkonventionen. Gränsvärdena som nu börjar gälla är satta på en nivå så att de inte bedöms ha någon psykotrop effekt. Med psykotrop effekt menas påverkan på centrala nervsystemet.

Det finns inga gränsvärden för THC i CBD-olja. Det beror dels på att CBD-olja framställs från andra delar av växten än från frön, men framförallt på att CBD är ett icke godkänt nytt livsmedel som inte får säljas.