Ny vägledande information om nya livsmedel

2022-01-18

Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning – Kontrollwiki – har uppdaterats med vägledande information om så kallade nya livsmedel. Vägledningen kompletterar informationen om nya livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

Nya livsmedel kallas sådana livsmedel som vi historiskt inte ätit inom EU. Ett exempel är insekter. Det finns ett stort intresse bland både livsmedelsföretagare och konsumenter för nya typer av livsmedel.  

Om maten inte har ätits inom EU tidigare är det dock viktigt att veta att man inte kan bli sjuk av den. Därför finns det regler om dessa kallade nya livsmedel. Bland annat måste alla nya livsmedel säkerhetsvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får säljas.

För att underlätta för företag som vill sälja nya livsmedel finns det sedan tidigare information på Livsmedelsverkets webbplats.

Nu har vi tagit fram en fördjupad information på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning. Informationen på Kontrollwiki ger vägledning i hur man bedömer om ett livsmedel är nytt eller inte, om ett nytt livsmedel är godkänt och vilka krav som ställs på nya livsmedel som säljs inom EU.

Vägledningen kan användas av företag som vill sälja nya livsmedel som komplement till den information som finns på sidan Nya livsmedel – att tänka på för företag, på livsmedelsverket.se.