Ny information till företag om att hantera elavbrott

2023-03-17

Vet ert företag hur ni ska hantera ett längre eller kortare elavbrott? Livsmedelsverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram information som ska hjälpa livsmedelsföretag att minska risken för matsvinn och osäkra livsmedel i händelse av elavbrott.

Som livsmedelsföretagare är det bra att vara förberedd inför både längre och kortare elavbrott. Exempelvis kan luft som finns i förpackningar och hur tätt varor ligger packade påverka hur länge kylvaror kan hålla temperaturen om elen försvinner.

Nu finns information på Livsmedelverkets webbplats som ska hjälpa företag att förbereda sig inför elavbrott.

- Vi hoppas att informationen ska användas och leda till att fler företag klarar ett elavbrott utan att förlora pengar eller att ätbar mat går till spillo, säger Maria Florin, chef för Avdelning dricksvatten och kemiska risker på Livsmedelsverket.

Att förbereda sig handlar exempelvis om att personalen ska veta hur de ska agera vid elbortfall. Det kan gälla sådant som att undvika att öppna dörrar till kylrum eller att täcka över kyldiskar.

Att vara förberedd handlar också om att ha tänkt igenom vad man gör efter elavbrottet. Vilka livsmedel kan ha påverkats mest? Kan livsmedel som påverkats gå att använda med bibehållen matsäkerhet, exempelvis genom att använda dem i tillagningskök?