Ny information om registrering för export till Kina!

2021-11-19

Ny information inkommer regelbundet från myndigheten GACC i Kina som Livsmedelsverket önskar förmedla. GACC har förlängt möjligheten att söka för registrering för export (14 produktkategorier) i november. Livsmedelsverket behöver era kompletta ansökningar senast den 28 november.

Från 1 januari 2022 börjar Kinas nya registreringsregler att gälla för alla företag som exporterar livsmedel till Kina. Reglerna omfattar alla livsmedel utom tillsatser och livsmedelsrelaterade produkter. Det finns tyvärr fortfarande många frågetecken om hur de nya reglerna ska tolkas och förhandlingar pågår mellan EU och Kina. GACCs mål är att ge ett meddelande till alla medlemsländer som sökt för registrering i slutet av december.

Ny information från GACC i november

  • Anläggning vars livsmedel exporteras till Kina ska vara registrerad vid den kinesiska myndigheten GACC enligt decree 248 efter 1 januari 2022. Export kan inte ske för anläggningar som inte är registrerade.
  • Anläggning som lagrar produkten i rumstemperatur eller ompackar produkt i rumstemperatur behöver inte registreras vid GACC via Livsmedelsverket.
  • För produkter som produceras från 1 januari 2022 ska producenten märka produktens inner- och ytterförpackningen med det registreringsnummer som fås av GACC. Ytterligare vägledning har inte Livsmedelsverket. Registreringsnumret ska anges på tulldeklarationen från 1 januari 2022 för att sändningen ska ta sig in i landet.
  • GACC har förlängt möjligheten att registreras för export i 14 produktkategorier utan att passera artikel 8. De 14 produktkategorierna finns angivna i excelbladet som ska medfölja ansökan.

Anläggningar, med tidigare export sedan 2017, kan söka till Livsmedelsverket senast 28 november via:

  • Signerad av firmatecknare LIVS 433
  • Ifylld excelblad "List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration article 8 decree 248" för registrering till GACC.

Du hittar mer vägledning på vår webbplats. Uppmärksamma att den kan ändras när ny information tas emot från GACC.

Kina - Livsmedelsverket