Ny importlagstiftning om sammansatta livsmedel

2021-04-21

Från och med i dag gäller ny lagstiftning vid import av sammansatta livsmedel. Bland annat införs krav på gränskontroll oavsett mängd animaliskt innehåll i det sammansatta livsmedlet. Typen av intyg som ska följa med livsmedlet i fråga kan också skilja sig från tidigare, även om övergångsregler gäller i ytterligare några månader.

Från i dag, 21 april 2021, ersätts tidigare lagstiftning om regler vid import av sammansatta livsmedel med ny lagstiftning. Ett sammansatt livsmedel är ett livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

De nya reglerna skiljer sig från de tidigare på följande punkter:

  • Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation och åtföljas av ett hälsointyg, oavsett mängd animaliskt innehåll.
  • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur innehållande andra animaliska livsmedel än kött, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av ett privat intyg istället för hälsointyg. Även här oavsett mängd animaliskt innehåll.
  • Vissa specifika sammansatta livsmedel, kommer att vara undantagna krav på gränskontroll. Dessa specificeras med KN-nummer i en förordning som ännu inte är publicerad, ett utkast på lista finns på EU-kommissionens webbplats. Du hittar den via länken nedan. Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg, som nämns ovan, vid tidpunkten för utsläppande på marknaden.

Precis som tidigare omfattas sammansatta livsmedel, som innehåller någon köttprodukt, av krav på gränskontroll och relevant hälsointyg. Detta gäller oavsett om produkten förvaras i rumstemperatur eller i kyl-/frystemperatur.

Enligt övergångsregler accepteras den gamla intygsförlagan till och med 20 oktober 2021, förutsatt att intyget utfärdades innan 21 augusti 2021. Om inget intyg krävdes före den 21 april 2021, måste den nya hälsointygsförlagan eller det privata intyget användas.

All information om de nya reglerna finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats: