Nu inför Livsmedelsverket efterhandsdebitering av sina kontrollavgifter

2021-12-28

Livsmedelsverket inför från den 1 januari 2022 ett nytt avgiftssystem för de livsmedelsföretag som Livsmedelsverket kontrollerar. Uppdaterade föreskrifter om kontrollavgifter beslutades den 20 december 2021.

Till skillnad från tidigare avgiftssystem så kommer avgifter från och med den 1 januari 2022 att debiteras efter att kontroll har utförts. Detta gäller för de företag där Livsmedelsverket är kontrollmyndighet exempelvis slakterier och vilthanteringsanläggningar, äggpackerier, större mejerier samt viss fiskverksamhet.

Alla slakterier, oavsett storlek, ska kunna få stöd för minskning av avgiften om de har god följsamhet mot regelverket. Även mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar med en årlig slaktvolym upp till 5 000 ton ska kunna få stöd för avgiften för kontroll i form av statsstöd.

Besked om stöd dröjer
Regeringen har vänt sig till EU-kommissionen för godkännande av stöd som avser följsamhet mot planering och liten produktion. Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2022 framgår det att detta stöd får lämnas efter EU-kommissionens godkännande. Regeringen inväntar nu besked från EU-kommissionen och arbetar för att möjliggöra att Livsmedelsverket kan besluta om stöd fram till EU-kommissionens godkännande.

Avsikten är att det inte ska uppstå något glapp i hanteringen av stödet, som ska kunna beviljas från 1 januari 2022. Livsmedelsverket inväntar alltså ytterligare besked från regeringen innan stödmodellen kan beslutas.