Nu gäller nya regler för komplett kostersättning för viktkontroll

2022-10-26

Från och med 27 oktober 2022 ska företag anmäla all komplett kostersättning för viktkontroll till Livsmedelsverket. Det är en av de nya reglerna som börjar gälla i och med att förordning (EU) 2017/1798 samt de nya föreskrifterna LIVSFS 2022:4 träder i kraft. Nu finns ny vägledande information om reglerna.

All komplett kostersättning för viktkontroll ska uppfylla kraven i förordning (EU) 2017/1798 samt de nya föreskrifterna LIVSFS 2022:4 från och med den 27 oktober 2022. Det gäller både så kallade VLCD- (Very Low Calory Diet) och LCD-produkter (Low Calory Diet). Det innebär att alla dessa produkter ska anmälas till Livsmedelsverket. (Länk till anmälningsblankett, se nedan). Undantag från anmälan gäller för VLCD-produkter som före den 27 oktober 2022 har beviljats ett icke tidsbegränsat tillstånd utifrån kraven i förordning (EU) 2017/1798.

Förordning (EU) 2017/1798  kompletterar förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper. Den fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Nu finns ny vägledande information om förordningen samt länkar till lagstiftningen i Kontrollwiki.

Komplett kostersättning för viktkontroll som uppfyller tidigare regler och som släpptes ut på marknaden eller märktes före den 27 oktober 2022 får säljas tills lagren av dessa är tömda.

Uppdaterade anmälningsblanketter

Sedan tidigare gäller krav på anmälan till Livsmedelsverket för följande produkter:

  • modersmjölksersättning
  • tillskottsnäring som är framställd av hydrolyserade proteiner eller innehåller andra ämnen än dem som förtecknas i bilaga II i förordning (EU) 2016/127
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål

Anmälningskravet för dessa finns nu i 3 § LIVSFS 2022:4.

Nu finns därför nya uppdaterade anmälningsblanketter för samtliga FSG-livsmedel (livsmedel för särskilda grupper). Där finns nu även en anmälningsblankett för komplett kostersättning för viktkontroll.

Läs mer i Kontrollwiki

Ta del av alla uppdateringar om de nya reglerna i Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning,

Länkar: