Närings- och hälsopåståenden i varumärken eller märkesnamn - övergångsregeln slutar gälla

2021-01-21

Nu är det mindre än ett år kvar. Se till att eventuella namnbyten och ommärkningar är gjorda före den 20 januari 2022.

I dagsläget får vissa varumärken och märkesnamn som antyder ett närings- eller hälsopåstående användas utan att de följer reglerna i förordningen om närings- och hälsopåståenden, förordning (EG) nr 1924/2006. Undantaget gäller bara produkter som funnits före 1 januari 2005. Det kan till exempel vara produkter där varumärket antyder en hälsoeffekt utan att det följs av ett godkänt hälsopåstående.

Undantaget gäller i cirka ett år till, men från den 20 januari 2022 är det inte längre tillåtet att sälja eller marknadsföra produkter med varumärken eller märkesnamn som inte följer kraven i förordningen. Då slutar nämligen övergångsregeln i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1924/2006 att gälla. Det innebär att alla varumärkesnamn eller märkesnamn som innehåller påståenden som inte följer kraven i förordningen ska ha bytts ut eller följs av ett godkänt påstående.

Eftersom tiden för övergångsbestämmelsen har varit generöst tilltagen, förväntas företagen vara klara med ommärkning och eventuella namnbyten till dess, och alla produkter på marknaden förväntas vara rätt märkta och marknadsförda från den 20 januari 2022.  

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om Närings- och hälsopåståenden, länkar till lagstiftningen och EU-kommissionens databas med godkända påståenden.