Närings- och hälsopåståenden i varumärken eller märkesnamn måste vara godkända

2022-02-07

Nu är det inte längre tillåtet att sälja eller marknadsföra produkter med varumärken eller märkesnamn som inte åtföljs av ett godkänt närings- eller hälsopåstående. Du som företagare måste se till att budskapet i namnet motsvarar ett sådant.

Övergångsreglerna om varumärken och märkesnamn slutade att gälla den 20 januari 2022. Det betyder att produkter där till exempel varumärket antyder en hälsoeffekt ska åtföljas av ett godkänt närings- eller hälsopåstående.

Påståenden måste vara godkända

Information till konsumenterna om att en produkt har en hälsofördel kallas för näringspåståenden eller hälsopåståenden. Sådana påståenden får bara göras om de är godkända. Regler för det finns i förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden. Särskilda regler finns för så kallade on-hold påståenden om växter.

Övergångsreglerna har upphört

Övergångsreglerna innebar att fram till den 19 januari 2022 var produkter med den här typen av varumärkesnamn eller märkesnamn undantagna om de funnits på marknaden före 1 januari 2005. De övergångsreglerna har nu gått ut. Det innebär att du som företagare måste se till att budskapet i namnet motsvarar ett godkänt närings- eller hälsopåstående.