Möjlighet att tycka till om EU-regler om märkning av livsmedel och om näringsprofiler

2022-02-02

EU-kommissionen har lagt ut ett nytt offentligt samråd, i form av en webbenkät som omfattar de olika initiativen för att se över EU:s lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenterna.  

Frågorna handlar om framsidesmärkning (Front Of Pack Nutrition Labelling FOPNL), ursprungsmärkning och datummärkning, som är nyckelåtgärder i strategin Från jord till bord, och märkning av alkoholhaltiga drycker i enlighet med EU:s plan mot cancer.

Ett annat initiativ gäller fastställandet av näringsprofiler för att begränsa användningen av påståenden om livsmedel som inte uppfyller en viss näringskvalitet, vilket är med i strategin Från jord till bord.

Medborgare och berörda parter uppmanas att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter om de huvudsakliga hinder som de står inför på dessa områden för livsmedelsmärkning och om möjliga sätt att övervinna dessa hinder.

Webbenkäten finns på alla officiella EU-språk. Eftersom det kan ta tid att översätta svar som tas emot på vissa språk skriver EU-kommissionen att bidrag på engelska välkomna, eftersom det då går snabbare att analysera enkäten. 

Samrådet pågår  13 december 2021 - 7 mars 2022