Mer ska bli mat – eller hur!

2021-03-10

Idag släpper Jordbruksverket en rapport som handlar om matsvinn och förluster tidigt i livsmedelkedjan från gård och fram till, men inte med, butik. Denna rapport har tagits fram som en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn som Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 

Rapporten presenterar metoder för hur livsmedelsförluster kan följas upp i produktionskedjorna för nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar, så att vi kan få bättre kunskaper och ser var det finns potential till att ta tillvara på det som produceras mer resurseffektivt. 

I år startar uppföljningen av livsmedelsförluster av ett antal av dessa livsmedel, utifrån de metoder som tagits fram i denna rapport.