Mer öppenhet och insyn kring bedömningar av risker i livsmedelskedjan

2021-03-26

Nu blir det lättare för EU:s medborgare att få insyn i arbetet – och kunna ta del av vetenskapliga uppgifter – kring risker i livsmedelskedjan. Nya regler innebär en lång rad ändringar i syfte att skapa större öppenhet kring hur risker bedöms och hanteras inom EU.

Syftet med "EU-förordningen 2019/1381 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan" är främst att öka öppenheten och säkerställa att studierna är oberoende när man bedömer risker.

Viktigt för förtroendet

Ett europeiskt medborgarinitiativ har haft stor betydelse för att det blev ett nytt regelverk. Det lyfte för några år sedan en oro kring hur oberoende och tillgängliga de vetenskapliga studierna om ett bekämpningsmedel var.

– Öppenhet och insyn i det här arbetet är en förutsättning för att människor ska känna förtroende för de beslut som fattas och därmed också lita på att maten är säker. Därför är de nya reglerna mycket viktiga, säger Kristina Sjölin, EU-handläggare på Livsmedelsverket.

Öppen och lätt tillgänglig kommunikation om risker som bedöms och hanteras är också en förutsättning för människors tilltro. Därför får EU-kommissionen uppdraget att ta fram en övergripande plan för riskkommunikation.

Många förändringar för Efsa

De nya reglerna innebär bland annat förändringar för den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Det handlar om bland annat om organisation och arbete, krav på hur studier ska hanteras och att uppgifter ska offentliggöras på ett tydligt sätt.

Lätt att följa arbetet

Även arbetet kring godkännanden av bland annat GMO, rökaromer, material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, nya livsmedel och tillsatser påverkas av de nya reglerna.

Alla dessa  ämnen och produkter kräver ett beslut om godkännande på EU-nivå. Innan ämnet eller produkten får godkänt ger Efsa ett vetenskapligt utlåtande om ansökan.

– Den nya förordningen innebär att Efsa ska göra det lätt för alla – till exempel konsumenter och företag - att följa det arbetet. Det ska alltså vara lätt att hitta information och följa arbetet, säger Kristina Sjölin.