Med anledning av kriget i Ukraina: Livsmedelsföretag kan få byta ut ingredienser utan att först märka om förtryckta förpackningar

2022-03-17

Kriget i Ukraina gör att det kan bli brist på vissa ingredienser, bland annat på solrosolja, som används i olika livsmedel. Livsmedelsföretag kan därför med kort varsel behöva byta ut eller ta bort ingredienser. För att underlätta för företagen i en exceptionell situation menar Livsmedelsverket att företag som snabbt måste ändra recept bör kunna använda förtryckta förpackningar utan att ändra märkningen, till dess att förpackningarna är slut.

Livsmedelsverkets ställningstagande gäller under vissa förutsättningar. Det handlar till exempel om att bristen måste gå att härleda till kriget, att ersättningsprodukter inte innehåller allergener och att felaktigt märkta förpackningar byts ut så snart som möjligt.

– Det här ställningstagandet ska underlätta för företagen i rådande läge. Maten ska vara säker att äta och vi bedömer inte att det innebär någon risk för människors hälsa. Samtidigt är det viktigt att konsumenterna inte blir vilseledda. Därför menar vi att företagen ska informera om receptändringarna på annat sätt, säger Jan Sjögren, chef på Livsmedelsverkets avdelning för Företags- och myndighetsstöd.

Ställningstagandet gäller så länge kriget i Ukraina påverkar tillgången på olika varor.