Livsmedelsverket planerar maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott

2022-04-20

Livsmedelsverket planerar att införa maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott. Detta för att människor inte ska råka få i sig hälsoskadligt höga doser. Maxgränserna planeras att börja gälla den 1 januari 2024.

Vitaminer och mineraler är viktiga att få i sig, men några kan vara skadliga i stora mängder och därför vill Livsmedelsverket införa maxgränser för hur mycket D-vitamin och jod den dagliga rekommenderade dosen får innehålla. Företag som släpper ut kosttillskott på marknaden ska alltid ange en rekommenderad daglig dos av kosttillskottet i fråga. Det kan till exempel vara en tablett om dagen. En rekommenderad daglig dos får med de planerade maxgränserna innehålla högst 100 µg D-vitamin. För jod gäller 200 µg.

Varför just D-vitamin och jod?

Även om D-vitamin och jod är viktiga att få i sig finns det tydliga vetenskapliga belägg för att överdosering kan vara skadlig om den sker under en längre tid. D-vitamin hör till de vitaminer som säljs mest i Sverige.

Vad händer nu?

Flera andra EU-länder har liknande nationella maxgränser. Eftersom ett införande av maxgränser i Sverige skulle kunna påverka handeln mellan EU:s medlemsländer behöver dock frågan behandlas i EU innan Livsmedelsverket fattar beslut. Proceduren som kallas notifiering till EU-kommissionen tar normalt sett upp till tre månader.

Vad innebär de nya reglerna för företag?

Den nya lagstiftningen innebär att den rekommenderade dagliga dosen av kosttillskott med D-vitamin eller jod som släpps ut på marknaden i Sverige inte får överstiga maxvärdena. Om kosttillskotten inte uppfyller villkoren kommer de att kunna stoppas i livsmedelskontrollen. De nya maxvärdena för D-vitamin och jod kommer att gälla för alla kosttillskott som säljs eller marknadsförs på den svenska marknaden, i butik eller genom e-handel.

När börjar maxgränserna gälla?

Om EU inte har några invändningar mot Livsmedelsverkets förslag börjar reglerna om maxgränser att tillämpas den 1 januari 2024. Företag kommer, även efter detta datum, att kunna sälja slut på sina lager förutsatt att kosttillskotten har tillverkats och märkts före den 1 januari 2024.

Risker med D-vitamin och jod

För stora mängder D-vitamin under lång tid kan till exempel leda till för mycket kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och i värsta fall njursvikt. För mycket jod kan leda till rubbningar i sköldkörtelhormonbalansen. Om den som är gravid får i sig för mycket jod kan det påverka fostrets mentala och fysiska utveckling.

Bakgrund

Livsmedelsverket fick 2017 ett regeringsuppdrag att undersöka, och vid behov införa, maxgränser för innehållet av vitaminer och mineraler i kosttillskott. Efter riskvärdering, riskhantering och konsekvensutredning skickades ett förslag på maxvärden för 23 ämnen på remiss i mars 2020. Efter att ha tagit hänsyn till remissvaren föreslår nu Livsmedelsverket maxvärden för två ämnen: D-vitamin och jod.