Livsmedelsverket inför två nya avgifter

2021-05-11

Från och med den 1 juni 2021 kommer Livsmedelsverket att ta ut avgifter för handläggningen av ansökan om registrering av skyddade beteckningar och för samrådsbegäran om status för nytt livsmedel.

Från den 1 juni 2021 inför Livsmedelsverket avgifter för handläggning av ansökan om registrering av skyddade beteckningar och för samrådsbegäran om status för nytt livsmedel. Avgifterna införs i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering och de kommer att tas ut för ansökningar som kommer in efter den 1 juni. Redan inskickade ansökningar berörs alltså inte.

Vid remittering av förslaget har vi fått synpunkter, främst att införande av avgifter påverkar förutsättningarna för företagen och därmed går emot regeringens livsmedelsstrategi. Vi har förståelse för synpunkterna, men vår ambition är att handläggningen av dessa ärenden ska utföras effektivt och med god kvalitet.

Det här ingår i avgifterna

Avgifterna består av en grundavgift vid registrering, följt av en timavgift. Den totala avgiften varierar beroende på ärendets omfattning och komplexitet.

I avgiften för samrådsbegäran om status för nytt livsmedel ingår granskning och bedömning av livsmedlets status och det samråd och ytterligare åtgärder som krävs.

I avgiften för registrering av skyddade beteckningar ingår granskning, bedömning och remitteringsförfarande som krävs som underlag för EU-kommissionens beslut, samt dialog med sökanden och EU-kommissionen. De bedömningar och beslut som görs offentliggörs.

Läs mer om föreskrifterna, remissen och hur ansökningar går till via länkarna.