Livsmedelsverket föreslår ändringar i föreskrifterna om avgifter

2021-10-01

Livsmedelsverket beslutade i juni 2021 nya föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Livsmedelsverket föreslår nu ändringar i föreskrifterna som beskriver ett nytt system för livsmedelsföretagens avgifter. Förslaget är på remiss från och med 30 september 2021.

Anledningen till justeringarna är att vissa avgifter behöver ändras med anledning av en gjord översyn. Flera ändringar av avgifter föreslås. Förslaget till reviderad föreskrift skickas nu ut på remiss. Remissen är öppen för alla att besvara.

Synpunkter lämnas senast den 8 november 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, då det nya avgiftssystemet för den offentliga kontrollen införs.