Lagändring möjliggör kontroll av kontaktmaterial

2021-07-16

Lagändring från 15 juli. Nu blir det möjligt för myndigheter att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial.

Som Livsmedelsverket tidigare informerat om utvidgas nu livsmedelslagens tillämpningsområde till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial). Det innebär att kommunerna från och med den 15 juli har möjlighet att kontrollera verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet har verksamhet som innebär tillverkning, förädling eller distribution av kontaktmaterial, ska utföras av de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.