Intyg för export av kött och köttprodukter av gris till Nya Zeeland nås nu istället i TRACES-NT

2022-03-09

Intyget LIVS 122 för export till Nya Zeeland ska inte längre användas och är därmed avpublicerat från Livsmedelsverkets webbplats. 

Vid denna export ska företag istället använda ett EU harmoniserat intyg som finns tillgängligt via TRACES-NT. Mer information om TRACES-NT och export till Nya Zeeland hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.