Innovation för hållbara skolmåltider – se film från webbinarium

2021-11-15

Projektet Ett nytt recept för skolmåltider arbetar med innovation som ska bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem – för miljön, hälsan och ekonomin. Under Innovationsveckan i början av oktober ordnade Livsmedelsverket och Vinnova ett webbinarium där myndigheter och kommuner berättade om projektets arbetsmetoder och viktiga insikter. Nu kan du ta del av webbinariet i efterhand!

Den 8 oktober 2021 ordnade Vinnova och Livsmedelsverket ett webbinarium om det pågående arbetet i projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet syftar till att hitta och testa lösningar för att ställa om till ett mer hållbart skolmåltidssystem.

I Ett nytt recept för skolmåltider testar vi hur offentlig sektor – med skolmåltiderna som verktyg – kan bli en murbräcka för att ställa om hela livsmedelssystemet. Det handlar om att förändra vanor, lokalt näringsliv, upphandling, kompetensutveckling, stadsutveckling, med mera.

Nu kan du se en film från webbinariet och få en unik inblick i ett pågående arbete: Livsmedelsverket och Vinnova berättar om syftet med projektet och viktiga insikter. Representanter från Vallentuna och Munkedals kommuner ger tillsammans med konsultföretaget Antrop exempel på sitt praktiska innovationsarbete. Dessutom delar representanter för Jordbruksverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med sig av sina tankar kring varför det är viktigt att flera myndigheter och organisationer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.