Hussyrsa godkänd som nytt livsmedel

2022-02-21

Nu har hussyrsa blivit godkänd som livsmedel inom EU. Det är den tredje insektsarten som får detta godkännande. Precis som för de tidigare arterna mjölmask och europeisk vandringsgräshoppa är hussyrsan godkänd med uppgiftsskydd. Det betyder att godkännandet endast gäller för det företag som hade skickat in ansökan. För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare.

På mindre än ett år har tre insektsarter godkänts som nya livsmedel inom EU. Efter mjölmask och europeisk vandringsgräshoppa har nu turen kommit till hussyrsa. Alla tre insektsarter är godkända med så kallat uppgiftsskydd. Godkännandet gäller därmed endast de ansökande företagen under fem år.

För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare, även för de godkända insektsarterna. Det beror på att det finns fler ansökningar om dessa arter som ska behandlas klart. De godkännanden som nu har gjorts påverkar alltså inte de flesta företag i nuläget.

De insektsarter som får säljas av alla företag under övergångsperioden är mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria), hussyrsa (Acheta domesticus), buffalolarv (Alphitobius diaperinus), tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus), honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera) och svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Bakgrund

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och tillverka vissa insektsarter som livsmedel i EU. Livsmedel med de här insektsarterna får säljas fram tills att EU-kommissionen har fattat beslut om de ansökningar som skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.

Så här skriver vi om livsmedel med insekter till företag på Livsmedelsverkets webbplats:

Informationen om insekter på kontrollwiki har uppdaterats med anledning av detta godkännande.