Förtydligande om vad som gäller för återtag

2023-06-27

För att skapa större likvärdighet inom kontrollen kommer Livsmedelsverket att ge tydligare vägledning om vad som gäller för så kallad återtagsverksamhet.

Flera företag bedriver så kallad återtagsverksamhet, där kunder lämnar in olika typer av råvaror och får tillbaka en förädlad produkt. Det kan till exempel vara när ett slakteri levererar köttet av de djur eller det vilt som en djurägare eller en jägare lämnat in för slakt tillbaka till djurägaren eller jägaren. Det kan även vara till exempel när ett musteri tar emot äpplen från en kund och levererar tillbaka must av dessa äpplen till kunden.

Det finns inga särskilda regler eller undantag för återtag i livsmedelslagstiftningen. Eftersom det idag förekommer olika tillämpningar av lagstiftningen runt om i landet när det gäller återtag, kommer Livsmedelsverket att vägleda tydligare om vad som gäller för återtagsverksamhet.

- Det är viktigt att kontrollen som myndigheterna utför är likvärdig i hela landet, säger Ellen Edgren, t.f. avdelningschef för avdelning livsmedelshygien vid livsmedelsverket.

För vissa företag kan detta komma att innebära viss omställning och att krav på förändringar kan komma att ställas från kontrollmyndigheterna.

Vägledningen kommer att gå ut på remiss efter sommaren och beräknas vara klar senare under hösten.