Fortsätt hantera risker med virus i frysta importerade bär

2021-06-14

En ny kunskapsgenomgång från Livsmedelsverket visar att det fortfarande förekommer virus på frysta importerade bär, främst hallon men även andra bär. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att bären uppfyller kravet om att de ska vara säkra. Det är särskilt viktigt för dig som levererar bärprodukter till verksamheter inom förskola, äldreomsorg och sjukhus.

Livsmedelsverket har gått igenom aktuell kunskap om virus på både hallon och andra bär. Färre än tidigare rapporteras sjuka av norovirus på hallon och det har på senare år införts flera förbättringar inom hallonproduktionen. Virus förekommer dock fortfarande på bär. Det är vanligast att det finns norovirus i hallon, men viruset kan även finnas på andra bär, till exempel jordgubbar. Norovirus orsakar vinterkräksjuka. Det kan också finnas hepatit A-virus på bären, men det är betydligt ovanligare.

Vad behöver du som företagare göra?

För att leva upp till livsmedelslagstiftningen ska alla företag som producerar och säljer livsmedel med importerade frysta hallon och andra frysta importerade bär som inte upphettas ha förebyggande åtgärder mot norovirus och hepatit A-virus. Dessa åtgärder ska ingå i företagens vanliga faroanalys och egenkontroll.

– Vilka åtgärder som anses vara tillräckliga kan skilja sig från fall till fall. Det kan till exempel vara goda hygienrutiner och kokning eller annan upphettning av bären. Det kan också vara möjligt att inte upphetta bären om det går att visa att det råder tillfredställande förhållanden under produktion, grossistled och efterföljande hantering, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Det är särskilt viktigt att skydda små barn och sköra äldre personer från virusinfektioner. Små barn är särskilt mottagliga för virusinfektioner och äldre, sköra personer kan bli allvarligt sjuka. Därför behöver företag som producerar eller tillagar mat som serveras på förskolor, äldreboenden, i hemtjänst samt på sjukhus hantera alla sorters frysta importerade bär så att de är säkra att äta.

Denna information finns i uppdaterade versioner av de nationella riktlinjerna för måltider på förskola, äldreomsorg och sjukhus.