Första insektsgodkännandet i EU

2021-05-07

Nu kommer det första godkännandet av en insektsart i livsmedel inom EU. Det gäller mjölmask. Men godkännandet gäller bara för just det företag som hade skickat in ansökan. För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare, både för mjölmask och för andra arter.

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och tillverka vissa insektsarter som livsmedel i EU. De arter som berörs är mjölmask, hussyrsa, buffalolarv, europeisk vandringsgräshoppa, ökengräshoppa, tropisk hussyrsa, drönarpuppa från honungsbi och svart soldatfluga.

Livsmedel med de här insektsarterna får alltså genom övergångsregler säljas fram till dess att EU-kommissionen har fattat beslut om de ansökningar som skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.

Nu godkänns den första insektsarten, mjölmask, som nytt livsmedel. Men godkännandet är just i detta fall bara riktat till det ansökande företaget genom så kallat uppgiftsskydd.

Får jag inte fortsätta sälja mjölmask nu?

Jo. Övergångsreglerna gäller ändå. Så länge inskickade ansökningar är under behandling så fortsätter övergångsreglerna att gälla. Eftersom det finns fler ansökningar om mjölmask inne så får alla andra företag fortsätta sälja mjölmask tills alla ansökningar om mjölmask har behandlats färdigt. Det här första godkännandet påverkar alltså inte de flesta företag i nuläget.

Läs mer om tolkning av reglerna om insekter i livsmedel, reglerna för nya livsmedel och uppgiftsskydd, samt tidigare nyheter för företag om insekter i livsmedel via länkarna.