Företag allt mer nöjda med Livsmedelsverket

2022-04-05

Tre av fyra livsmedelsföretag har högt eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Samtidigt anser allt fler att Livsmedelsverket förstår deras situation. Det visar en mätning av myndighetens förtroende som genomfördes i december 2021.

Hösten 2021 genomfördes telefonintervjuer med 1 400 livsmedelsföretag inom tillverkning, storhushåll/restaurang, handel/butik och primärproduktion för att mäta förtroendet för Livsmedelsverket bland både små och stora livsmedelsföretag.

Resultatet visar att nästan tre av fyra livsmedelsföretag (73 procent) har ett mycket eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket, en siffra som står sig från 2018 då Livsmedelsverket senast genomförde undersökningen.

– Just nu samarbetar Livsmedelsverket intensivt med företag och branschorganisationer kring Sveriges mat- och dricksvattenberedskap på kort och lång sikt. Då är det viktigt att vi har en bra dialog och känner tillit till varandra. Därför är det glädjande att se att det finns ett stort förtroende för Livsmedelsverket bland företag. Det säger Jan Sjögren, chef för avdelningen Företags- och myndighetsstöd.

Men livsmedelsföretagen är många och även om mycket förenar dem är skillnaderna stora. Det gäller till exempel bransch, typ av verksamhet och storlek. Det återspeglas också delvis i undersökningen. Små företag har ett lägre förtroende för Livsmedelsverket, både bland restauranger, butiker och tillverkande företag.

Allt fler företag upplever att Livsmedelsverket förstår deras situation

Sedan 2019 arbetar Livsmedelsverket aktivt för att på olika sätt underlätta för företag att följa lagar och regler. Det handlar bland annat om att utveckla kommunikationen för att göra den mer målgruppsanpassad för företagens behov. 2021 års undersökning visar att allt fler företag tycker att Livsmedelsverket förstår deras situation, 47 procent jämfört med 39 procent 2018. Drygt fyra av tio företag anser dessutom att Livsmedelsverket underlättar för dem, vilket också är en förbättring jämfört med 2018 (från 34 procent till 43 procent). Även här ger de stora företagen ett bättre betyg än de små.

Knappt sex av tio företagare (58 procent) anser att Livsmedelsverket i hög grad ger stöd till livsmedelsföretagen att förstå lagar och regler. Det är en förbättring sedan 2018 då motsvarande siffra var 51 procent. Mest positiva företag finns i gruppen stora storhushåll/restauranger samt stora företag inom livsmedelshandel/butik.

Livsmedelsverket vill göra det lätt att göra rätt

– Vi är glada över att allt fler företag ger ett högre betyg, det visar att vi är på rätt väg. Men det finns fortfarande mer att göra, livsmedelslagstiftningen upplevs ofta som komplicerad och svår att förstå. Livsmedelsverket fortsätter att arbeta för att det ska bli lättare att göra rätt, särskilt för de mindre företagen. Det säger Jan Sjögren på Livsmedelsverkets avdelning för Företags- och myndighetsstöd.