Fördjupad information om regler för livsmedel med insekter

2021-04-29

Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning, Kontrollwiki, har nu utökats med information om livsmedel med insekter. Där kan du läsa om vad som gäller för produktion, försäljning och kontroll av livsmedel med insekter under övergångsperioden i lagstiftningen om nya livsmedel.

Insekter är nya livsmedel och får enligt lagstiftningen bara säljas om de blivit godkända. Inga insektsarter är ännu godkända som nya livsmedel, men ett beslut om mjölmask är nära förestående och många ansökningar om olika insektsarter granskas just nu av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

I oktober förra året kom en dom i EU-domstolen om att livsmedel med vissa insekter omfattas av övergångsreglerna i lagstiftningen om nya livsmedel och därmed tillåts under en period, även i Sverige.

Kontrollwiki (Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning) har nu uppdaterats med information om dessa livsmedel.  Den nya texten i Kontrollwiki förklarar övergångsbestämmelserna, vilka insektsarter som omfattas och vilka regler som gäller för uppfödning, produktion, försäljning av livsmedel med insekter samt import och handel inom EU.

Texten tar också upp riskerna med insekter i livsmedel. Ett särskilt avsnitt handlar om märkning, där Livsmedelsverket ger särskilda rekommendationer för tilläggsmärkning på grund av risk för korsallergier.

Den informerar också om kontrollansvaret för de olika leden i livsmedelskedjan. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av odling fram till avdödning av insekterna, och kommunerna tar sedan över ansvaret från avdödningen och framåt.

Korsallergi

Det finns stor risk för att insekter orsakar korsallergi hos skaldjursallergiker. Därför rekommenderar Livsmedelsverket en tydlig märkning, bland annat en tilläggsmärkning om risken för korsallergi. Observera att dessa rekommendationer gäller under övergångsperioden och att godkännanden av nya livsmedel kan ha särskilda märkningsvillkor.

Läs mer om nya livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.