Förbud mot vissa hydroxiantracenderivat (HAD) i livsmedel

2021-04-22

Ämnena är hälsofarliga och är numera förbjudna i livsmedel. De är bland annat vanliga i aloe-beredningar och kosttillskott.

Hydroxiantracenderivat (HAD) är en grupp substanser som finns naturligt i vissa växter, till exempel aloe. År 2018 slog Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) fast att HAD i huvudsak bör betraktas som cancerframkallande och genotoxiska.

Som en följd av detta har EU-kommissionen beslutat att livsmedelsberedningar inte längre får innehålla följande HAD: aloe-emodin, emodin, dantron eller Aloe-extrakt innehållande hydroxiantracenderivat. Denna lagstiftning trädde i kraft den 8 april 2021 och saknar undantag eller övergångsbestämmelser.

Vanligt i kosttillskott

Många växter från olika familjer och släkten innehåller HAD. Aloe är ett exempel. Beredningar av de här växterna används ofta i kosttillskott. Det kan få till följd att kosttillskotten i fråga också innehåller HAD, om inte dessa tas bort under tillverkningen genom olika filtreringsprocesser. 

Tillverkare av beredningar från HAD-innehållande växter behöver alltså se till att HAD tas bort under tillverkningen. 

Även om det går att analysera förekomsten av HAD i kosttillskott finns idag ännu ingen överenskommen analysmetod.  

Ändringar i lagstiftningen

Ämnen som är förbjudna i livsmedel finns i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006. Del A i bilagan har genom förordningsändringen kompletterats enligt nedan:

  • ”Aloe-emodin och alla beredningar som innehåller detta ämne”.
  • ”Emodin och alla beredningar som innehåller detta ämne”.
  • ”Beredningar av blad av Aloe-arter som innehåller hydroxiantracenderivat”.
  • ”Dantron och alla beredningar som innehåller detta ämne”.

Ämnen som är föremål för gemenskapens granskning finns i del C i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006. Här finns ämnen som kan ha en skadlig effekt på hälsan utan att det ännu är vetenskapligt bevisat. Bilaga C har genom förordningsändringen kompletterats enligt nedan:

  • ”Beredningar av rötter eller rhizom av Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon och hybrider av dessa som innehåller hydroxiantracenderivat”.
  • ”Beredningar av blad eller frukter av Cassia senna L. som innehåller hydroxiantracenderivat.”
  • ”Beredningar av bark av Rhamnus frangula L. eller Rhamnus purshiana DC. som innehåller hydroxiantracenderivat.” Beredningar av dessa livsmedel kan ha en skadlig effekt på hälsan.