Exportintyget för mjölkprodukter till Kina nu uppdaterat med Livsmedelsverkets engelska namn!

2021-11-24

Ett uppdaterat intyg för mjölkprodukter hittar du nu på vår webbplats för Kina. Intyget ska användas från 1 december 2021. Livsmedelsverkets engelska namn Swedish Food Agency finns nu i det uppdaterade intyget.

Livsmedelsverket har kommit överens med myndigheten i Kina om ett uppdaterat intyg för mjölkprodukter (LIVS 141) for export från Sverige till Kina.

Nytt i intyget är Livsmedelsverkets engelska namn Swedish Food Agency. Intyget hittar du på vår webbplats och ska börja användas från 1 december 2021.