Exportintyget för ägg och äggprodukter till Hong Kong nu uppdaterat!

2021-11-15

Livsmedelsverket har kommit överens med myndigheten i Hong Kong om ett nytt uppdaterat intyg för ägg och ägg produkter (LIVS 253) for export från Sverige till Hong Kong.

Nytt är bland annat att Trader Registration Number för importören i Hong Kong ska anges i intyget samt att krav om Newcastle disease har tillkommit. Intyget hittar du på vår webbplats.