Europeisk vandringsgräshoppa godkänd som nytt livsmedel

2021-11-18

Europeisk vandringsgräshoppa är nu godkänd för användning i livsmedel inom EU. Livsmedlet är godkänt med uppgiftsskydd och gäller bara för det företag som hade skickat in ansökan. För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare.

I maj godkändes mjölmask som nytt livsmedel inom EU. Nu har också europeisk vandringsgräshoppa godkänts. Båda insektsarterna är godkända med så kallat uppgiftsskydd och är bara riktade till de ansökande företagen.

För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare. Det beror på att det finns fler ansökningar om både europeisk vandringsgräshoppa och mjölmask inne, och dessa ska behandlas klart. De godkännanden som nu har gjorts påverkar alltså inte de flesta företag i nuläget.

De insektsarter som får säljas under övergångsperioden är mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria), buffalolarv (Alphitobius diaperinus), hussyrsa (Acheta domesticus), tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus), honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera) och svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Bakgrund

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och tillverka vissa insektsarter som livsmedel i EU. Livsmedel med de här insektsarterna får säljas fram tills att EU-kommissionen har fattat beslut om de ansökningar som skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.