EU-kommissionen begränsar användandet av grönt te-extrakt som innehåller katekinen EGCG

2022-12-07

Nu införs ny lagstiftning för hur mycket grönt te-extrakt som innehåller katekinen EGCG det får finnas i livsmedel. Det är EU-kommissionen som beslutat om reglerna, som gäller alla länder inom EU.

Grönt te framställs från bladen av Camellia sinensis (L.) Kuntze och innehåller flavanoler, som även kallas katekiner. Den vanligaste flavanolen är (-)-epigallokatekin-3-gallat (EGCG). Mängden EGCG i olika produkter varierar mycket.

Den som dricker grönt te kan få i sig katekiner antingen genom traditionella infusioner, det vill säga bryggt te, eller från så kallade rekonstituerade tedrycker, vilka tillverkas genom att te torkas eller koncentreras och sedan åter blandas ut med vatten till det vatteninnehåll det hade från början. Extrakt av grönt te används också i kosttillskott.

Enligt de nya reglerna måste en daglig portion grönt te-extrakt innehålla mindre än 800 mg EGCG och på etiketten ska det framgå att den totala dagliga mängden på 800 mg inte får överstigas. För kosttillskott betyder det alltså att den rekommenderade dagliga dosen ska innehålla mindre än 800 mg EGCG.

Kan ge leverskador

Den nya lagstiftningen införs efter en bedömning från 2018 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Enligt bedömningen kan katekinen EGCG i grönt te-extrakt som intas som kosttillskott leda till leverskador vid intag av kosttillskott som innehåller 800 mg EGCG eller mer per dag.  

Ämnet ska granskas ytterligare inom EU och den tillåtna dagsdosen kan då komma att ändras. Beslutet ska fattas inom fyra år.

Sex månaders övergångstid

Kosttillskott eller andra livsmedel som inte följer de nya kraven men som lagligen släpptes ut på marknaden innan ändringen trädde i kraft, får finnas kvar på marknaden 6 månader efter ikraftträdandet, det vill säga till och med den 21 juni 2023.

Reglerna gäller inte infusioner eller vissa rekonstituerade drycker

Begränsningen på mindre än 800 mg EGCG per dagsdos gäller livsmedel, med följande undantag:

  • infusioner av grönt te som har bryggts på ett traditionellt sätt
  • beredda drycker med vattenextrakt av grönt te som innehåller EGCG och som har en jämförbar sammansättning som dessa infusioner.

Båda dessa anses vara säkra vid normal konsumtion.

Andra regler gäller för renat extrakt av blad av grönt te

EGCG som renat extrakt av blad av grönt te är ett godkänt nytt livsmedel. Då gäller andra regler. När renat extrakt som innehåller minst 90 procent EGCG används ska istället villkoren i unionsförteckningen (förordning (EU) 2017/2470) följas. För detta extrakt är den tillåtna maximihalten i en portion lägre.

Detta ändras i lagstiftningen

  • Ämnen vars användning i livsmedel har begränsats finns samlade i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006. Det är del B i bilaga III som nu kompletteras med en begränsning av användningen av grönt te-extrakt som innehåller (-)-epigallokatekin-3-gallat (EGCG).
  • I del B i bilaga III finns även krav på vad som ska anges på produkternas etiketter. Kraven omfattar bland annat ett antal olika varningsmärkningar.
  • Det finns osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Därför går det inte att fastställa något säkert dagligt intag av katekinen EGCG från grönt te, det vill säga ett intag som inte riskerar att ge några negativa effekter på människors hälsa. Av den anledningen läggs ämnet även till i del C i bilaga III. Det innebär att ämnet granskas ytterligare inom EU.