Nyheter för företag

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är livsmedelsföretagare. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Ny lagstiftning - restauranger och kaféer måste erbjuda mat och dryck i återanvändbara matlådor och muggar i stället för engångskärl

  Från 1 januari 2024 ska företag som serverar mat och dryck i engångskärl erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara kärl som matlådor eller muggar. Kravet gäller de företag som serverar mat och dryck i engångskärl till fler än 150 kunder per dag.

  2022-11-02 -

 • Nu gäller nya regler för komplett kostersättning för viktkontroll

  Från och med 27 oktober 2022 ska företag anmäla all komplett kostersättning för viktkontroll till Livsmedelsverket. Det är en av de nya reglerna som börjar gälla i och med att förordning (EU) 2017/1798 samt de nya föreskrifterna LIVSFS 2022:4 träder i kraft. Nu finns ny vägledande information om reglerna.

  2022-10-26 -

 • Förluster på gård och slakteri – så mycket kött och mjölk blir inte mat

  Delar av produktionen av nötkött, griskött och mjölk lämnar inte gårdarna för att bli mat, och mer av biprodukterna från slakterier skulle kunna bli livsmedel. Det visar två nya rapporter från Jordbruksverket. Rapporterna är framtagna inom ramen för regeringsuppdraget för minskat matsvinn, som genomförs tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

  2022-10-18 -

 • Mycket salt i köpta färdigrätter och uteluncher

  Det räcker med en stor lunchportion från en restaurang eller snabbmatställe för att få i sig ohälsosamt mycket salt. Det visar analyser som Livsmedelsverket har gjort på färdiga lunchrätter från butiker, snabbmatställen och lunchrestauranger. Därför fortsätter nu Livsmedelsverkets arbete med att tillsammans med livsmedelsbranschen få ner salthalten i maten.

  2022-10-17 -

 • Samordnat kontrollprojekt om glykoalkaloider i potatis

  Under 2023 genomförs ett samordnat kontrollprojekt för att minska risken för glykoalkaloider i potatis. Kontrollprojektet ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll.

  2022-10-14 -

 • Uppdaterad vägledning om god hygienpraxis och HACCP

  Alla livsmedelsföretag ska följa de grundläggande kraven om livsmedelshygien. Nu har EU-kommissionen uppdaterat vägledningen om god hygienpraxis och HACCP. Nytt är bland annat ett avsnitt om livsmedelsdonationer och livsmedelssäkerhetskultur. Dessutom har texterna om allergener utökats med nya tips och råd.

  2022-10-13 -

 • Nyheter livsmedelsexport – ny tjänst ger de senaste nyheterna om export av mat

  Nu är det möjligt för exportörer att följa de senaste nyheterna inom området export till länder utanför EU. Prenumerera på Nyheter livsmedelsexport!

  2022-10-12 -

 • Ökade möjligheter till slakt på gård

  Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån.

  2022-10-11 -

 • Ny riskklassningsmodell för livsmedels- och dricksvattenanläggningar beslutad

  Livsmedelsverket har nu beslutat om hela den riskklassningsmodell som bestämmer hur mycket kontroll företag ska få. Den nya modellen ersätter dagens riskklassningsmodell från och med 2024, men redan under nästa år kommer kontrollmyndigheterna att påbörja omklassningen av företag.

  2022-10-07 -

 • EU-undersökning – svenskar litar på att maten är säker

  Svenskar litar på att det finns regler som ser till att maten är säker och att bedömningar om risker med mat görs av experter. Dessutom har svenskar högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar den omfattande och återkommande undersökningen om EU-medborgares inställning till risker med mat, Eurobarometern.

  2022-09-30 -