EU begränsar användandet av monakoliner i kosttillskott

2022-06-23

Monakoliner - som används i kosttillskott - kan vara skadliga om man får i sig för mycket. Därför begränsas den mängd en produkt får innehålla. Med de nya reglerna måste mängden monakoliner som ett kosttillskott bidrar med per dag vara mindre än 3 mg.

Fermenterat rött ris framställs när ris fermenteras med hjälp av jästen Monascus purpureus. Denna process ger samtidigt upphov till monakoliner. I Kina används monakolin som färgämne för livsmedel och som traditionellt läkemedel. I EU får det endast användas i kosttillskott. 

Begränsning efter bedömning av Efsa

För några år sedan konstaterade den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, att monakoliner från fermenterat rött ris som används som kosttillskott kan vara skadliga om man får i sig för mycket av dem.

- Maten och kosttillskott ska vara säkra att äta. Att EU-kommissionen nu begränsar användningen av monakoliner i livsmedel beror på den bedömning av riskerna som Efsa gjorde, säger statsinspektör Ulrika Andersson, Livsmedelsverket.

Enligt de nya reglerna måste intaget av monakoliner från fermenterat rött ris i enskilda portioner av ett livsmedel vara mindre än 3 mg per dag. Det innebär att ett kosttillskott ska innehålla mindre än 3 mg per rekommenderad daglig dos.

De nya reglerna, som innebär ändringar i förordning (EG) nr 1925/2006, träder i kraft den 22 juni 2022.

Monakoliner är inte ett nytt livsmedel i kosttillskott

Livsmedel som inte sålts och konsumerats i betydande omfattning för den 15 maj 1997 räknas som nya livsmedel. För dem finns särskild lagstiftning (länk nedan). Det innebär att det krävs ett godkännande för att få börja sälja dem. Det kravet gäller om monakoliner från fermenterat rött ris ingår i produkter med en annan beteckning än kosttillskott.

Kosttillskott som innehåller monakoliner från beredningar av fermenterat rött ris får fortsätta att säljas inom EU under förutsättning att de nya reglerna följs. Det beror på att de har sålts och konsumerats i betydande omfattning före den 15 maj 1997.

 Ändringar i lagstiftningen

  • Ämnen som är begränsade i livsmedel finns samlade i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006. Det är del B i bilaga III som nu kompletteras med en begränsning av mängden monakoliner från fermenterat rött ris.
  • I del B i bilaga III finns även ytterligare krav som ska anges på produkternas etiketter. De ytterligare kraven omfattar bland annat ett antal olika varningsmärkningar.
  • Det finns osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Därför går det inte att fastställa något säkert dagligt intag av monakoliner från fermenterat rött ris, det vill säga ett intag som inte riskerar människors hälsa. Av den anledningen läggs ämnet även till i bilaga C. Det innebär att ämnet granskas ytterligare inom EU.