Ett uppdaterat intyg för export till Sydkorea

2021-12-17

Livsmedelsverket har i samråd med sydkoreanska myndigheten APQA reviderat exportintyg för gelatin och kollagen (LIVS 299)

Varje sändning med animaliska produkter till Sydkorea ska medföljas av två intyg: ett exportintyg i original samt en kopia av samma intyg (DUPLICATE). Originalet och "Duplicate" ska utfärdas samtidigt, ha samma referensnummer, innehålla exakt samma information i övrigt samt stämplas och signeras av samma officiella veterinär. För att underlätta hanteringen har Livsmedelsverket tagit fram en identisk blankett av intyget (LIVS 299), med ett förtryckt vattenmärke "DUPLICATE" som ska användas. Intygen hittar du på vår webbplats och ska börja användas från och med nu.