Beslut om grundstrukturen i den nya riskklassningsmodellen

2022-03-25

Nu är grundstrukturen i den nya riskklassningsmodellen beslutad. Livsmedelsverket fortsätter arbetet med att ta fram riktvärden för kontrolltid och med att göra en djupare konsekvensanalys.

Livsmedelsverket har nyligen fattat beslut om att anta grundstrukturen i den nya riskklassningsmodellen som från och med 2024 kommer att ersätta dagens vägledande modell för hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag ska få.

Däremot avvaktar Livsmedelsverket med att fatta beslut om vilka riskklasser och kontrollfrekvenser som olika kombinationer i grundstrukturen ska leda till. Detta eftersom vi just nu arbetar med att ta fram riktvärden för kontrolltid samt genomför en djupare konsekvensanalys, mot bakgrund av de remissvar som vi har fått in, bland annat från livsmedelsföretag.

Med modellens grundstruktur menas de parametrar i modellen som kontrollfrekvenser fastställs utifrån, det vill säga:

  • Verksamhetens huvudsakliga inriktning
  • Verksamhetens omfattning
  • Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
  • Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Beslut om beräkningstabeller för riskklasser och kontrollfrekvenser samt beslut om föreskrifter kommer att fattas till hösten. Men innan dess ska kontrollmyndigheter, branschrepresentanter och andra berörda få ta del av våra förslag på riktvärden för kontrolltid och den djupare konsekvensanalysen samt få möjlighet att lämna synpunkter. Vi återkommer under våren med mer information om hur och när detta kommer att ske.