Bedömning från Livsmedelsverket: ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott

2023-04-14

Livsmedelsverket har sett över om ordet probiotika kan få börja användas på kosttillskott som innehåller en viss sorts bakterier. Bedömningen är att ordet inte får användas så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer. Livsmedelsverket står alltså kvar vid sin tidigare bedömning, som också följer tolkningen i EU-kommissionens vägledning.

Probiotika definieras av FAO/WHO som ”levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”. Eftersom själva ordet probiotika i sig utlovar en gynnsam hälsoeffekt enligt den definitionen anser EU-kommissionen och de flesta EU-länder att det är ett hälsopåstående.

I EU ska alla påståenden om att ett livsmedel antyder fördelar för människors hälsa vara vetenskapligt bevisade och godkända av EU-kommissionen, som näringspåståenden eller hälsopåståenden. Eftersom det i dag inte finns några godkända hälsopåståenden om probiotiska mikroorganismer får ordet probiotika i dagsläget inte användas på livsmedel.

Flera EU-länder har dock under senare år börjat tillåta ordet probiotika på kosttillskott. Förra året bad branschorganisationen Svensk Egenvård att Livsmedelsverket skulle se över vår bedömning av användningen av ordet probiotika på kosttillskott.

Frågan från Svensk Egenvård var om probiotika skulle kunna utgöra ett så kallat kategorinamn, en obligatorisk uppgift som beskriver vad som kännetecknar kosttillskott. I dag är mjölksyrabakterier det kategorinamn som används på de här produkterna.

”Probiotika” är alltid ett hälsopåstående

Livsmedelsverket bedömer att även om probiotika skulle användas som kategorinamn så är detändå ett hälsopåstående. Därför kan ordet varken användas i märkning eller i marknadsföring av kosttillskott så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer.