Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter”

2021-12-15

Matsvinn har stor påverkan både på miljö, klimat och på ekonomi, därför behöver svinnet minska. En viktig pusselbit är hur datummärkningen på mat uppfattas av konsumenter. I en undersökning från Livsmedelsverket uppger åtta av tio att de troligen skulle slänga mindre mat om den är märkt med ”bäst före - ofta bra efter”.

Sedan några år tillbaka finns möjligheten för livsmedelsproducenter som säljer produkter med bäst före-datum använda tilläggsmärkningen ”ofta bra efter”. Nu har Livsmedelsverket undersökt om konsumenterna känner till ”bäst före” med tilläggningsmärkningen ”ofta bra efter”, och om märkningen kan bidra till minskat matsvinn.

Undersökningen visar att 44 procent av konsumenterna har låg kännedom om ”bäst före - ofta bra efter” eller inte alls hört talas om den, medan strax över hälften känner till den. Efter att ha fått en beskrivning av vad märkningen innebär uppger sammanlagt 81 procent att det är en bra märkning. De säger också att de skulle använda sina sinnen och titta, lukta, smaka på maten innan de eventuellt slänger den om produkten är märkt med ”bäst före - ofta bra efter”.  

Nästan alla i undersökningen, 91 procent förstår att maten oftast går bra att äta efter bäst före-datumet har passerat och 86 procent tycker att tillägget ”ofta bra efter” är ett bra sätt att märka livsmedel.

Konsumenterna positiva

- Nu vi vet att konsumenter har en positiv inställning till den här märkningen. Det är glädjande. Här finns goda möjligheter att minska matsvinnet om fler produkter kan märkas med ”bäst före – ofta bra efter”, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets matsvinnprojekt.

Syftet med tillägget ”ofta bra efter” är att förtydliga att många produkter håller längre än bäst före-datumet. Idag används märkningen bland annat av en del mejeriföretag i deras arbete med att minska matsvinn i hushållen. Förhoppningsvis kan den här undersökningen bidra till att fler livsmedelsproducenter börjar använda den.

- Det är viktigt att konsumenterna känner till märkningen och lär sig vad den betyder. Här har vi ett gemensamt jobb att göra med branschen, säger Karin Fritz.

Fakta om undersökningen

  • Det är första gången Livsmedelsverket har genomfört en undersökning på det här temat.
  • Undersökningen har genomförts av Origo med hjälp av en webbpanel under perioden 20-26 oktober, 2021.
  • Målgruppen var boende i Sverige mellan 18-75 år.
  • Totalt genomfördes 403 intervjuade fördelade efter Sveriges befolkning (kön och ålder).

 

Kontakt: Karin Fritz, projektledare Livsmedelsverkets matsvinnsarbete e-post: karin.fritz@slv.se eller matsvinn@slv.se