Årets krisberedskapsvecka med tema mat

2022-09-23

Nästa vecka drar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan igång, som uppmärksammar hur privatpersoner kan förbereda sig för olika slags kriser. Årets tema är mat och hur vi kan stärka vår egen hemberedskap. Livsmedelsföretag deltar också i kampanjen, till exempel genomför flera kommuner aktiviteter tillsammans med lokala livsmedelsbutiker.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och eftersom årets tema är mat samarbetar Livsmedelsverket och MSB kring innehållet i kampanjen. Aktiviteterna genomförs framför allt på lokal nivå, men kampanjen syns även i sociala medier och i annonser i dagspress.

Minst tjugo kommuner genomför aktiviteter tillsammans med lokala handlare. Och företag har möjlighet att använda sig av kampanjmaterialet från MSB.