Anmäl dig till webbinarium om mat och dricksvatten vid kris och krig

2023-03-14

Vad krävs för en stark livsmedelsförsörjning i kris och värsta fall krig? Vad kan du som livsmedelsföretagare göra och vad gör myndigheterna? Den 5 maj bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om krisberedskap och civilt försvar.

För att Sveriges befolkning ska få mat och vatten även i kris och värsta fall krig måste alla aktörer inom hela kedjan stärka sin beredskap redan i vardagen. Den snabba utvecklingen inom området kräver uppdaterad kunskap och information. Därför bjuder Livsmedelsverket, i rollen som samordnare av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, in till ett webbinarium. 

Webbinariet vänder sig till företagare och leverantörer inom livsmedelskedjan, VA-huvudmän och myndigheter inom dricksvattenområdet samt till branschorganisationer. Deltagandet är kostnadsfritt.  

- Vi vet att det finns en stor efterfrågan på information om vad återuppbyggnaden av det civila försvaret innebär och vad man som livsmedelsföretagare kan och behöver göra för att ha en så bra beredskap som möjligt. Vi hoppas därför på så bred uppslutning som möjligt, säger Johanna Jansson, beredskapshandläggare.

Både gemensam och anpassad information

Under förmiddagen ges information om omvärldsläget, pågående och kommande arbete och krav avseende livsmedelsberedskap samt det stöd som finns gällande beredskapsplanering för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen.

Under eftermiddagen delas programmet upp i två parallella spår; dricksvatten och övriga livsmedel. De som väljer mat-spåret får då mer information om pågående regeringsuppdrag om livsmedelsförsörjning, om vad ett NATO-medlemskap kan innebära för området samt föreläsning på ämnet "Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen".

Det kommer inte att ges möjlighet till frågor under webbinariet. Däremot kan du skicka in sådana i förväg eller efterhand.

Anmälan till webbinarium 5 maj