Kravsspecifikationer riskklassificering - projektet FörRätt

På den här sidan listar vi de kravspecifikationer som gäller för omklassning enligt ny riskklassningsmodell med e-tjänsten FörRätt. Versionerna uppdateras enligt FörRätts ändringshanteringprocess. Kravspecfikationerna är tänkta att användas av dig inom verksamhetsutveckling eller digitalisering i en kontrollmyndighet för utveckling och implementering av e-tjänsten.

Aktuella kravspecifikationer för FörRätt:

Kravspecifikationerna är en överenskommelse mellan alla intressenter. Klickbara prototyper av e-tjänsten har tagits fram. De har klarspråkats och användartestats med företagare för att säkerställa att de är lätt att använda.

Senast granskad 2022-09-23