Tillbaka till Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron

164 - Lyresund

Karta över produktionsområde Lyresund nummer 164

Beslutsdag

2022-09-21

Information

Höga halter av DST i området v 38.

Området är stängt för ostron och hjärtmussla då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Området är stängt för upptag av sjöpung, Ciona intestinalis för livsmedelsproduktion.

Blåmussla - Mytilus edulis

Status: Stängt

Klassificering: A

Hjärtmussla - Cerastoderma edule

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Stillahavsostron - Magallana gigas

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Europeiskt ostron - Ostrea edulis

Status: Stängt

Klassificering: Ingen eller inte klassificerat