Nyheter - nationella kontrollplanen

 • Nu finns operativa mål för livsmedelskontrollen 2023-2025 på NKP-webben

  Nu finns de nya operativa målen för livsmedelskontrollen på NKP-webben. Målen gäller för den kommande perioden 2023-2025 och har tagits fram i samråd med både företag och myndigheter.

  2022-05-24 -

 • Nu finns operativa mål, indikatorer och aktiviteter för 2022-2025 på NKP-webben

  Nu finns nya operativa mål, indikatorer och aktiviteter för områdena animaliska biprodukter, djurhälsa, foder samt växtskadegörare på NKP-webben. De gäller perioden 2022-2025. Målen är framtagna av Jordbruksverket i samverkan med referenspersoner för berörda kontrollmyndigheter som har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast samt förslag till förändringar och tillägg i mål, indikatorer och aktiviteter. 

  2021-11-01 -

 • Nya Nationella revisionsmål 2022–2024

  Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Revisionerna förebygger och förhindrar framtida problem, samt bidrar till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll i landet.

  2021-10-29 -

 • Så blir 2022 års samordnade kontrollprojekt för livsmedelskontrollen

  Kontroll av information om allergener samt om akrylamid i kaffe och barnmat. Det blir fokus för de samordnade kontrollprojekten 2022.

  2021-07-05 -

 • Nationell kontrollplanering primärproduktion 2021

  Nu finns den nationella kontrollplaneringen för foder och livsmedel i primärproduktionen 2021-2023 på NKP-webben. 

  2020-11-09 -

 • Uppdaterad plan för samordnade kontrollprojekt inom livsmedelskontrollen 2021

  Nu har Livsmedelsverket uppdaterat informationen om de samordnade kontrollprojekten. Under 2021 planeras tre projekt varav två startar under våren och ett under hösten.

  2020-11-06 -

 • Nya mål för område växtskyddsmedel framtagna

  Nu finns operativa mål, indikatorer och aktiviteter för område växtskyddsmedel på NKP-webben. Målen, som är framtagna av Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket, ska bidra till en enhetlig och verkningsfull kontroll med fokus på vissa prioriterade områden.

  2020-10-19 -

 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

  2019-05-24 -